Hai miền Triều Tiên ký hiệp định về du lịch

    Báo VTC News
    Gốc

    CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vừa ký một hiệp định hợp tác du lịch, theo đó, hai ben sẽ tổ chức các tua du lịch đến vùng núi Paektu và khu vực Kaesong.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221291/Default.aspx