Hai lần cảnh cáo… vẫn tại vị

Chuyện rằng, đảng viên ở một chi bộ thuộc TP Hải Dương gần đây đã rất trăn trở và bức xúc trước việc cấp trên không xử lý nghiêm minh một cán bộ giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường.

Theo phản ánh, vị cán bộ này từ năm 2008 đến nay đã 2 lần bị kỷ luật cảnh cáo của Thành ủy nhưng rồi vẫn yên vị. Đành rằng, những vi phạm của ông cán bộ nọ có tính chất không lớn, nhưng cộng lại thì không nhỏ. Từ việc thiếu rèn luyện tu dưỡng, có lời nói thô tục, cãi chửi nhau với quần chúng cho đến việc bao che cho đảng viên cấp dưới khi sai phạm bớt quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc da cam, hay không xử lý đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hàng năm…

Cuối năm, theo quy định, cán bộ, đảng viên đều đã tiến hành kiểm điểm mặt tốt, mặt hạn chế. Những ưu điểm, thành tích của nhiều người cũng đã được thống kê, bình bầu để xét khen thưởng. Ngược lại, vi phạm khuyết điểm của nhiều vị cũng được đem ra mổ xẻ, phê bình, kỷ luật. Rõ ràng với việc nâng cao công tác phê và tự phê, thưởng phạt công bằng càng thể hiện sự dân chủ, bảo đảm quyền của mỗi cá nhân cũng như sự nghiêm minh của pháp luật. Việc xử lý rất cần khách quan, có tình, có lý, tránh tình trạng nương nhẹ hay trù dập...

Những phản ánh của nhân dân, của đảng viên càng cho thấy sự quan tâm của người dân với việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Vấn đề để xây dựng đội ngũ lãnh đạo thực sự mạnh, những cán bộ chủ chốt càng cần phải thực sự gương mẫu. Tới đây với việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, không đủ tín nhiệm sẽ phải bị điều chuyển hoặc từ chức. Vấn đề đặt ra là phải làm, phải xử lý nghiêm, không thể cứ tình trạng xuê xoa…kiểu 2 lần bị kỷ luật cảnh cáo vẫn yên vị như trên.

Thiện Dân