Hai kỷ lục thế giới về đấu giá tranh tại Anh

    Báo VTC News
    Gốc

    Kiệt tác gần 300 năm tuổi của danh họa người Pháp Jean-Antoine Watteau đã được bán với giá 24,4 triệu USD và trở thành tác phẩm đắt giá nhất của trường phái hội họa cổ điển Pháp (French Old Master).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257821/Default.aspx