Hài hòa lợi ích trong doanh nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đã trở thành nhân tố cạnh tranh có tính quyết định trong ngành dệt may - ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116622&sub=56&top=38