Hài hòa lợi ích các bên

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực phân phối, siêu thị là những đơn vị trực tiếp đối mặt với sức ép tăng giá. Trước yêu cầu cấp thiết về việc thực hiện kiềm chế tăng giá nhưng lại không mất khách, không bị thua lỗ trong kinh doanh. PV báo Hànôịmới đã trao đổi với ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Siêu thị Big C về vấn đề này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/165913