Xây dựng quy chuẩn cho các phương tiện chở hàng từ vùng dịch

Xây dựng quy chuẩn cho các phương tiện chở hàng từ vùng dịch

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho...
Khẩn trương hướng dẫn thống nhất về vận tải hàng hóa vùng có dịch

Khẩn trương hướng dẫn thống nhất về vận tải hàng hóa vùng có dịch

QL 5 thông tuyến, Hải Phòng gia hạn xét nghiệm Covid-19 cho lái xe Hải Dương

QL 5 thông tuyến, Hải Phòng gia hạn xét nghiệm Covid-19 cho lái xe Hải Dương

'Nới lỏng' cho hàng hóa từ Hải Dương đi qua cảng Hải Phòng

'Nới lỏng' cho hàng hóa từ Hải Dương đi qua cảng Hải Phòng

Hải Phòng nới lỏng quy định đối với xe vận tải hàng hóa ra vào thành phố

Hải Phòng nới lỏng quy định đối với xe vận tải hàng hóa ra vào thành phố

Hải Phòng nới lỏng quy định với xe chở nông sản từ Hải Dương

Hải Phòng nới lỏng quy định với xe chở nông sản từ Hải Dương

Hải Phòng nới lỏng điều kiện với xe chở hàng hóa từ Hải Dương

Hải Phòng nới lỏng điều kiện với xe chở hàng hóa từ Hải Dương

Hải Phòng nới lỏng cho phương tiện chở hàng từ Hải Dương ra cảng

Hải Phòng nới lỏng cho phương tiện chở hàng từ Hải Dương ra cảng

Cần quy trình quốc gia chung thống nhất

Cần quy trình quốc gia chung thống nhất

'Xe chở rau từ Hải Dương đi Hải Phòng phải quay trở lại'

'Xe chở rau từ Hải Dương đi Hải Phòng phải quay trở lại'

Phòng chống lây nhiễm COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa

Phòng chống lây nhiễm COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa

Đề nghị phương án cho xe chở hàng hóa đi lại giữa Hải Dương với Hải Phòng

Đề nghị phương án cho xe chở hàng hóa đi lại giữa Hải Dương với Hải Phòng

Đề nghị Hải Phòng cho xe chở hàng từ Hải Dương vào cảng

Đề nghị Hải Phòng cho xe chở hàng từ Hải Dương vào cảng

Hải Phòng phản hồi yêu cầu 'tạo điều kiện' cho xe hàng của Hải Dương

Hải Phòng phản hồi yêu cầu 'tạo điều kiện' cho xe hàng của Hải Dương

Tổng cục Đường bộ đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện cho xe hàng của Hải Dương

Tổng cục Đường bộ đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện cho xe hàng của Hải Dương