Chiều nay bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hà Nam đón những ca COVID-19 đầu tiên

Chiều nay bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hà Nam đón những ca COVID-19 đầu tiên

Ngày 1/5 GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sau 24h bệnh viện đã hoàn thành bệnh...
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Trước 2/5 chuẩn bị xong việc lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam

Trước 2/5 chuẩn bị xong việc lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu nhanh chóng hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu nhanh chóng hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ

Bộ Y tế yêu cầu thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng tại Cần Thơ

Bộ Y tế yêu cầu thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng tại Cần Thơ

Bộ Xây dựng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thành bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thành bệnh viện dã chiến

Kiểm tra hiện trường xây dựng bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên

Kiểm tra hiện trường xây dựng bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên

An Giang chọn 2 điểm làm bệnh viện dã chiến

An Giang chọn 2 điểm làm bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng hỗ trợ Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng hỗ trợ Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến

Cận cảnh khu vực xây dựng bệnh viện dã chiến ở TP Hà Tiên

Dịch nặng, Campuchia biến nhà hàng thành bệnh viện dã chiến

Dịch nặng, Campuchia biến nhà hàng thành bệnh viện dã chiến

Kiên Giang chuẩn bị dựng bệnh viện dã chiến tại TP Hà Tiên

Kiên Giang chuẩn bị dựng bệnh viện dã chiến tại TP Hà Tiên

Nhanh chóng xây dựng bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang

Nhanh chóng xây dựng bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang

5 kinh nghiệm để các địa phương không lúng túng khi dịch COVID-19 xảy ra

5 kinh nghiệm để các địa phương không lúng túng khi dịch COVID-19 xảy ra

Dịch Covid-19 nóng vùng biên giới, Kiên Giang xin lập bệnh viện dã chiến

Dịch Covid-19 nóng vùng biên giới, Kiên Giang xin lập bệnh viện dã chiến

Đúc kết 6 kinh nghiệm chống COVID-19 sau đợt dịch ở Hải Dương

Đúc kết 6 kinh nghiệm chống COVID-19 sau đợt dịch ở Hải Dương

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Hải Dương ra viện

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Hải Dương ra viện

Ấn Độ lập 3 siêu bệnh viện dã chiến để đối phó Covid-19 tại thủ đô tài chính Mumbai

Ấn Độ lập 3 siêu bệnh viện dã chiến để đối phó Covid-19 tại thủ đô tài chính Mumbai

Thái Lan dự định lắp đặt bệnh viện dã chiến 10.000 giường ứng phó dịch bệnh

Thái Lan dự định lắp đặt bệnh viện dã chiến 10.000 giường ứng phó dịch bệnh

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở Gia Lai

Giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở Gia Lai

Gia Lai giải thể bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Gia Lai giải thể bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Gia Lai giải thể bệnh viện dã chiến, 50 cán bộ y tế hoàn thành cách ly

Gia Lai giải thể bệnh viện dã chiến, 50 cán bộ y tế hoàn thành cách ly

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến số 2

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến số 2

Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 ở Hải Dương

Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 ở Hải Dương