Hải Dương tháo gỡ vướng mắc cho khu công nghiệp Lai Vu

Sau khi tiếp nhận khu công nghiệp Lai Vu, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu đã đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế từ trước, chưa được giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 (lần 2) của UBND tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 (lần 2) của UBND tỉnh

Chiều 17.7, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 (lần 2) của UBND tỉnh Hải Dương để thảo luận, xem xét một số báo cáo, tờ trình do các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh báo cáo.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí báo cáo của Sở Tài chính về khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu (gọi là Công ty Lai Vu). Để giải quyết triệt để tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp Công ty Lai Vu rà soát, kiểm đếm, đánh giá tổng thể giá trị tài sản tại khu công nghiệp Lai Vu từ khi tiếp nhận bàn giao. Đối với việc thực hiện đầu tư ngoài hàng rào khu công nghiệp, phải chỉ rõ bất cập, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để phối hợp Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) xử lý.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ báo cáo tồn tại, vướng mắc tại khu công nghiệp Lai Vu

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin về việc giao đất, thuê đất. Sở Tài chính đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp này. Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá hiện trạng đầu tư của từng dự án trong khu công nghiệp. Sở Xây dựng rà soát việc triển khai xây dựng theo quy hoạch. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan đầu mối tổng hợp, tiếp nhận ý kiến của các sở, ngành để báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành phải rà soát cụ thể các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành) có diện tích hơn 192 ha được UBND tỉnh giao cho Công ty Lai Vu đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2014, thời hạn thuê đất đến năm 2054. Đến hết năm 2022, khu công nghiệp đã thu hút 17 nhà đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 98,44%. Trong đó có 5 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin đã ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 47,53 ha, song các doanh nghiệp này chưa thanh toán tiền thuê đất, phí hạ tầng theo quy định.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu báo cáo tại phiên họp

Công ty Lai Vu có vốn điều lệ 168 tỷ đồng do Nhà nước nắm giữ với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh hạ tầng, cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp. Từ khi được UBND tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác khu công nghiệp Lai Vu vào năm 2014, công ty đã tập trung giải quyết tồn tại, hoàn thiện hạ tầng, xúc tiến thu hút đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Tại thời điểm bàn giao, chi phí xây dựng cơ bản phát sinh trước tháng 6.2010 khoảng 468 tỷ đồng. Dự án đầu tư ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa được phê duyệt quyết toán giai đoạn 2 với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. 4 trong 5 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin không có khả năng thanh toán tiền thuê đất, phí cơ sở hạ tầng.

NGUYỄN MƠ - THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/hai-duong-thao-go-vuong-mac-cho-khu-cong-nghiep-lai-vu-240228