Hải Dương tăng cường quản lý Nhà nước đối với các công trình tôn giáo

  3 liên quanGốc

  5 năm qua, tại Hải Dương có 628 công trình tôn giáo có hoạt động xây dựng, 900 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức hội thảo "Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh".

  Đến tháng 6/2021, trên địa bàn Hải Dương đã có 900 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh có 628 công trình tôn giáo có hoạt động xây dựng; trong đó, 111 công trình được cấp phép xây dựng; Có 32 công trình thuộc 25 cơ sở tôn giáo lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng và được Sở Xây dựng cấp giấy phép, nhiều công trình là di tích được chấp thuận trùng tu, tôn tạo

  Văn miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương (ảnh TTXVN)

  Tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu khẳng định: “Hải Dương rất quan tâm đến công tác quản lý tôn giáo và quản lý việc xây dựng đối với các công trình tôn giáo. Việc xây dựng và tu sửa các công trình tôn giáo trong tỉnh cũng nhận được sự hưởng ứng cao của nhân dân”.

  Những năm gần đây, công tác quản lý xây dựng đối với các công trình tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền từng bước quan tâm. Nhận thức, ý thức chấp hành của các chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo về xây dựng có chuyển biến tích cực.

  Nhiều công trình tôn giáo trước khi xây dựng đã thực hiện đầy đủ thủ tục về xây dựng. Nhiều công trình tôn giáo có quy mô lớn, khang trang, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và du khách thập phương.

  Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn chưa được chính quyền cơ sở quan tâm đúng mức.

  Vẫn còn tình trạng xây dựng, sửa chữa các công trình không phép, trái phép, chưa đủ thủ tục cấp phép nhưng chính quyền chưa phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời; thiếu kiên quyết trong xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép.

  Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng các công trình tôn giáo, ông Hiệu đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Xây dựng ban hành bộ thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng công trình tôn giáo và hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, tôn giáo hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.

  Các địa phương hướng dẫn các cơ sở tôn giáo lập quy hoạch xây dựng các công trình tôn giáo phù hợp với quy hoạch chung; kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đã xuống cấp, các công trình xây dựng chưa đúng quy định, từ đó kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động xây dựng trái phép, không phép, không đúng quy hoạch. Quy định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn được giao quản lý.

  Cùng với đó, tỉnh Hải Dương đề xuất nghiên cứu phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình tôn giáo, cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo cấp 3, cấp 4. UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra vi phạm xây dựng công trình tôn giáo trên đất không được phép xây dựng…

  Tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp liên quan đến quản lý xây dựng đối với các công trình tôn giáo.

  Toàn tỉnh Hải Dương có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận pháp nhân hoạt động là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành với tổng số là 1.163 cơ sở thờ tự, 580 chức sắc, nhà tu hành và trên 340.700 tín đồ (chiếm khoảng 18% dân số). Ngoài ra còn một số tổ chức, điểm nhóm tin theo hiện tượng tôn giáo mới, chưa đăng ký hoạt động theo quy định.

  Tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tiếp tục ổn định. Phần lớn các chức sắc, tu sĩ và quần chúng tín đồ phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền các cấp ở Hải Dương. Các tôn giáo góp phần củng cố vững chắc hơn khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Việt Hòa - Thu Minh

  Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-duong-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-cong-trinh-ton-giao-d528495.html