Hải Dương quảng bá, tôn vinh giá trị lúa - rươi hữu cơ

Ngày 12/6, tại xã An Thanh, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã tổ chức Lễ hội lúa rươi hữu cơ huyện Tứ Kỳ năm 2024 nhằm giới thiệu, tôn vinh giá trị sản phẩm lúa rươi hữu cơ, từ đó nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của tỉnh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hai-duong-quang-ba-ton-vinh-gia-tri-lua-ruoi-huu-co-124170.htm