Hải Dương: Những hành động đẹp giữa tâm dịch bệnh COVID-19

Hải Dương: Những hành động đẹp giữa tâm dịch bệnh COVID-19

Tình người trong tâm dịch

Tình người trong tâm dịch

Cơn bão dịch COVID-19 những ngày qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề đến kinh tế, mà còn khiến cuộc sống...
Hải Dương: Tình người trong tâm dịch

Hải Dương: Tình người trong tâm dịch