Hải Dương: Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh bị phạt 120 triệu

Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh bị xử phạt khi thu hồi hơn 6000m3 đất, đá tại mỏ Ánh Sơn không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng…

Mới đây, ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã ký quyết định 2371 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh (do Doanh nghiệp thương mại Bình Minh làm đại diện theo Thỏa thuận liên danh số 01/TTlD/Tân CươngViệt Bắc- Bình Minh ngày 20/8/2011) số tiền 120 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Hải Dương.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Hải Dương.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

Cụ thể, trong tháng 3/2022, Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh thu hồi 6.060,5m3 đất, đá còn lại tại mỏ Áng Sơn (khu vực thu hồi nằm trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 28/5/2015, điều chỉnh tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 09/9/2020) nhưng không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND tỉnh Hải Dương.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước, UBND tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt mức tiền 120 triệu đồng.

UBND tỉnh Hải Dương giao cho bà Nguyễn Thị Bình - Giám đốc Doanh nghiệp thương mại Bình Minh (đại diện Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh) là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. Đồng thời yêu cầu, Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh :

Nguồn: VTV

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-lien-danh-tan-cuong-viet-bac-binh-minh-bi-phat-120-trieu-1746979.html