Hải Dương hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 3.253 hộ người có công với cách mạng

Hải Dương đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 3.253 hộ người có công với cách mạng; mức hỗ trợ từ 44-60 triệu đồng/nhà xây mới, 20-25 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Hỗ trợ nhà ở cho người có công góp phần tri ân công lao to lớn của những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (ảnh tư liệu)

Hỗ trợ nhà ở cho người có công góp phần tri ân công lao to lớn của những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (ảnh tư liệu)

Theo Sở Xây dựng Hải Dương, từ khi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 15/2/2022 đến nay, tỉnh Hải Dương đã hoàn thành hỗ trợ 512 hộ người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở (gồm 179 hộ xây mới và 333 hộ sửa chữa) với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 25 triệu đồng/nhà sửa chữa. Nguồn vốn hỗ trợ từ tiền tăng thu từ đất năm 2021 cấp huyện được hưởng.

Tỉnh cũng đã hoàn thành hỗ trợ 2.741 hộ người có công với cách mạng về nhà ở (gồm 1.627 hộ xây mới và 1.114 hộ sửa chữa) thuộc Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2, với mức hỗ trợ 44 triệu đồng/nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà sửa chữa từ nguồn ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Hải Dương cũng đang triển khai hỗ trợ 88 hộ trong đề án và 1.727 hộ ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2 với mức hỗ trợ 44 triệu đồng/nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà sửa chữa theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 6/11/2023 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

THANH NGA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-duong-hoan-thanh-ho-tro-nha-o-cho-3-253-ho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-384650.html