Hải Dương: Đầu tư 161 tỷ đồng cải tạo hơn 19 km mặt đường đê ở huyện Thanh Hà

Tỉnh Hải Dương đang triển khai cải tạo, nâng cấp 19,4 km mặt đường 2 tuyến đê ở huyện Thanh Hà. Tổng chi phí cải tạo 161 tỷ đồng.

Trong 19,4 km mặt đường đê được cải tạo, tu bổ và nâng cấp ở huyện Thanh Hà có 15,9 km mặt đê hữu sông Rạng, thuộc địa phận các xã Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân; 3,5 km đê tả sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Hồng.

Đường đê ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà đang được cải tạo, nâng cấp.

Đường đê ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà đang được cải tạo, nâng cấp.

Ngân sách tỉnh Hải Dương đầu tư 38 tỷ đồng, còn lại 124 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Hiện nay đơn vị thi công đang đắp cơ, mở rộng bề mặt tuyến đê hữu sông Rạng với khối lượng công việc đạt khoảng 40% tiến độ. Dự kiến đến tháng 5/2025 sẽ hoàn thành tuyến 15,9 km này. Đối với 3,5 km tuyến đê tả sông Thái Bình mới thực hiện giao tuyến thi công.

Sau khi nâng cấp 2 tuyến đê này, huyện Thanh Hà sẽ có 57,6 km mặt đường đê làm bằng bê tông (đạt hơn 87% số km đê toàn huyện), chỉ còn 8,4 km rải đá cộm.

Sông Hồng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hai-duong-dau-tu-161-ty-dong-cai-tao-hon-19-km-duong-mat-de-o-huyen-thanh-ha-89216.html