Hải Dương: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối

Đến nay, 2 hộ cuối cùng có đất nằm trong hành lang đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn tỉnh Hải Dương đã bàn giao mặt bằng. Như vậy, toàn bộ dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định đồng ý điều chỉnh 2 lô đất ở thuộc điểm dân cư mới Hào Khê, xã Hưng Long (Ninh Giang) từ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất sang đất để bồi thường cho người bị thu hồi đất thực hiện dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối tại Hải Dương.

Đây là 2 hộ cuối cùng có đất nằm trong hành lang đường dây 500kV Nam Định I- Phố Nối qua địa bàn tỉnh này phải thu hồi để giải phóng mặt bằng. Các hộ đề xuất được bồi thường bằng đất. Đề xuất này phù hợp với 2 lô đất ở nông thôn thuộc điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long có vị trí, diện tích, giá trị tương đương mà huyện Ninh Giang đã 3 lần tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ và động viên nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV qua địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ và động viên nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV qua địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh có quyết định số 3166 về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư mới thôn Hào Khê. Trong đó đất ở có tổng diện tích hơn 4.400 m2 được bố trí thành 46 lô đất ở.

Đến thời điểm này, trên toàn tuyến Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn Hải Dương đã hoàn thành giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuyến dự án qua tỉnh này có chiều dài gần gần 31km với 74 vị trí móng cột, 28 khoảng néo qua địa bàn các huyện: Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ đưa dự án về đích đúng hạn.

Sông Hồng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hai-duong-da-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-du-an-duong-day-500kv-nam-dinh-i-pho-noi-89217.html