Hải Dương cập nhật thông tin, chủ động thực hiện Luật Giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Để chủ động trong triển khai thực hiện luật, 60 chuyên viên công nghệ thông tin của Hải Dương đã được tập huấn, cập nhật thông tin liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tập huấn kỹ năng liên quan đến triển khai Luật Giao dịch điện tử, an toàn thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tập huấn kỹ năng liên quan đến triển khai Luật Giao dịch điện tử, an toàn thông tin

Tại buổi tập huấn ngày 13/6, chuyên gia của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cập nhật kiến thức, phân tích làm rõ các điểm mới của Luật Giao dịch điện tử. Từ đó giúp các chuyên viên chủ động trong những phần việc liên quan kể từ ngày 1/7 tới.

Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến một số thông tin liên quan đến an toàn thông tin, kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử.

Luật Giao dịch điện tử có 4 điểm mới nổi bật, liên quan đến quy định chuyển đổi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự từ trực tiếp sang phương tiện điện tử; giao dịch điện tử tiến tới toàn trình của cơ quan nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai hợp đồng điện tử trong các giao dịch thuộc các lĩnh vực của đời sống, kinh tế-xã hội.

Luật Giao dịch điện tử sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

HÀ KIÊN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-duong-cap-nhat-thong-tin-chu-dong-thuc-hien-luat-giao-dich-dien-tu-384469.html