Hải đội Hoàng sa (Kỳ 3): Bản hùng ca bất tử

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trước khi giong thuyền vượt biển Đông, nhiều người lính Hoàng Sa đã quấn vành tang trắng vì biết rằng khó có ngày về. Những người ở nhà cũng làm một lễ tế họ cho trời biển. Họ ngẩng cao đầu ra đi để khẳng định và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/PSKS/34955/default.aspx