Hai doanh nghiệp vận tải tham gia cấp cứu miễn phí

    1 đăng lạiGốc

    Đó là Công ty cổ phần Mai Linh và Công ty Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Phương Thảo, hoạt động chủ yếu là các khu vực nội ô như quận Bình Thủy, Cái Răng, Ninh Kiều.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/227773.asp