Hai doanh nghiệp bị phạt 600 triệu đồng vì chây ì lên sàn

Trong đó, Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco bị phạt 350 triệu đồng và Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 bị phạt 250 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ngày 6/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco với số tiền phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ngày 4/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1với mức phạt 250 triệu đồng vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng.

Cả hai công ty này bị phạt vì vi phạm quy định tại điểm e và điểm đ khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

HOÀNG HÀ