Hai công ty thép bán đấu giá cổ phần

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Vào trung tuần tháng 11 tới, hai công ty thép là Thép Thủ Đức và Thép Biên Hòa sẽ đấu giá cổ phần tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=f1a133eec5bcb1&page=category