Hai chuyên gia bảo mật Việt Nam giành giải thưởng 40.000 USD

    VNEWS
    462 liên quanGốc

    Hai chuyên gia bảo mật Việt Nam đã tìm ra lỗ hổng trong email và Windows 10 của Microsoft, giành giải thưởng 40.000 USD tại cuộc thi bảo mật hàng đầu thế giới.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/hai-chuyen-gia-bao-mat-viet-nam-gianh-giai-thuong-40000-usd-208256.htm