Hai bước đi ổn định thị trường tài chính châu Âu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bên cạnh những tuyên bố của hội nghị cấp cao EU về khủng hoảng kinh tế vừa qua, hai bước đi lớn nhằm bảo đảm sự ổn định của thị tài chính châu Âu được thực thi tức thời sau hội nghị là việc Ngân hàng BNP Paribas của Pháp thay thế chính phủ Bỉ và Luxembourg trở thành cổ đông chính trong ngân hàng liên danh Fortis đang gặp khó khăn và chính phủ Đức thông qua kế hoạch trị giá 50 tỷ Euro cứu nguy ngân hàng Hypo Real Estate.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132396&sub=60&top=38