Hai bức thư tình chưa có hồi âm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cơn gió cuối thu thoảng qua kéo theo không khí lạnh và hanh quá. Ngoài cây sấu, những chú chim lần lượt bay đi về phương Nam để tránh rét.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=29736