Hai “anh em” nhà Sông Đà bị phạt cảnh cáo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đó là CTCP Sông Đà 1.01 và CTCP Sông Đà 505. Ngày 5/8, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty trên, với mức phạt cảnh cáo.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/176133