Hách dịch

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tại Ấn Độ, tệ nạn quan chức hách dịch, cửa quyền còn khá phổ biến. Không ít vị bộ trưởng, nghị sĩ sử dụng nhân viên bảo vệ an ninh làm công việc vặt cho bản thân và gia đình. Các vị này thường xuyên đòi hỏi vé VIP cho bản thân và gia đình từ những ban tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa nghệ thuật.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/221600.asp