Habubank phát hành kỳ phiếu USD đợt 3/2007

    2 đăng lạiGốc

    Từ ngày 19/11/2007 đến 18/1/2008, Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) sẽ phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng USD đợt 3...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=645cace29de2c2&page=category