Habubank phát hành kỳ phiếu ghi danh USD đợt III/2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Habubank chính thức phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng Đô la Mỹ (USD) đợt III năm 2007: từ 19/11/2007 - 18/01/2008 với tổng mệnh giá phát hành 15 triệu USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=29050