Habubank phát hành 15 triệu USD kỳ phiếu ngoại tệ

    Gốc

    Từ ngày 19/11/2007 đến ngày 18/1/2008, Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) sẽ có đợt phát hành kỳ phiếu ghi danh bằng USD với lãi suất hấp dẫn, với tổng mệnh giá 15 triệu USD.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223294/Default.aspx