Habeco được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Habeco được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX - Ảnh 1

Habeco sẽ thoái 81,79% vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Ảnh: Internet

Habeco đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX với mã BHN, loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng đăng ký giao dịch 231,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 2.318 tỷ đồng.

Hiện có 3 cổ đông lớn đã nắm tới hơn 99% cổ phần của Habeco gồm Bộ Công Thương đại diện cho cổ đông Nhà nước nắm 81,79%, Carlsberg nắm 17,08% và Carlsberg Đông Dương nắm 0,15%, phần còn lại do các nhóm cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 2,26 triệu cổ phiếu.

Theo dự kiến, Habeco sẽ thoái toàn bộ 81,79% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm 2016.

Trước đó, Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Ban chỉ đạo có một Trưởng ban là Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và 10 thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên trách tại Bộ Công Thương, lãnh đạo Sabeco, Habeco.

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng đề án và tổ chức thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật.

Quang Đông