Hạ viện Nhật Bản tín nhiệm Thủ tướng Fukuda

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện Nhật Bản hôm 12-6, một ngày sau khi Thượng viện bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Fukuda ở chức vụ thủ tướng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/228271.asp