Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Ngày 29/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này tới Thượng viện để phê chuẩn. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này sẽ khó được Thượng viện Mỹ thông qua.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-cam-vu-khi-tan-cong-47642.htm