Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bán dầu dự trữ cho Trung Quốc

    Ngày 12/1, hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trự dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho Trung Quốc.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-cam-ban-dau-du-tru-cho-trung-quoc-66665.htm