Hạ viện Mỹ thành lập ủy ban về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc

    Ngày 10/01, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập 'Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc' - cơ quan được giao trách nhiệm nghiên cứu sâu về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-vien-my-thanh-lap-uy-ban-ve-canh-tranh-chien-luoc-voi-trung-quoc-66416.htm