Hà Tĩnh tiếp nhận 84,3/102,44km mốc thực địa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

  Báo Hà Tĩnh
  17 liên quanGốcHà Tĩnh

  Đến 27/5/2022, Hà Tĩnh đã tiếp nhận 84,3/102,44km mốc thực địa giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa bàn.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra thiết kế cầu vượt sông Vách Nam trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra thiết kế cầu vượt sông Vách Nam trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà.

  Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Lê Anh Sơn cho hay: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh gồm 3 dự án thành phần là: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng với tổng chiều dài 102,44 km đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

  Ban QLDA Thăng Long là chủ đầu tư 2 đoạn cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, còn Ban QLDA 6 là chủ đầu tư đoạn cao tốc Vũng Áng – Bùng.

  Ngày 30/4 vừa qua, Ban QLDA 6 đã hoàn thành việc bàn giao mốc thực địa GPMB đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng cho huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh với tổng chiều dài 13 km.

  Chủ đầu tư đã bàn giao được 84,3/102,44km mốc thực địa GPMB 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh.

  Chủ đầu tư đã bàn giao được 84,3/102,44km mốc thực địa GPMB 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh.

  Trong tuần qua (tính từ 20 – 26/5/2022), Ban QLDA Thăng Long – chủ đầu tư 2 dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng đã bàn giao thêm được 20,77 km mốc thực địa GPMB cho các địa phương ở Hà Tĩnh, trong đó, huyện Can Lộc 0,2 km, Cẩm xuyên 9,07 km và huyện Kỳ Anh 11,5 km.

  Như vậy, tính tới thời điểm ngày 27/5, chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh đã bàn giao được 84,3km/102,44km mốc thực địa GPMB cho 6 huyện, thị xã có dự án đi qua.

  Chủ đầu tư hiện đang nỗ lực để cắm và bàn giao số mốc thực địa GPMB còn lại của dự án cho các địa phương ở Hà Tĩnh. Dự kiến phần việc này sẽ hoàn thành trước ngày 15/6/2022.

  Xã Thạch Ngọc thực hiện việc kiểm đếm đất nông nghiệp dựa trên cọc mốc GPMB thực địa mà chủ đầu tư đã bàn giao.

  Xã Thạch Ngọc thực hiện việc kiểm đếm đất nông nghiệp dựa trên cọc mốc GPMB thực địa mà chủ đầu tư đã bàn giao.

  Cũng trong thời gian này, 6 huyện, thị xã có tuyến cao tốc đi qua ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh việc thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm diện tích đất, công trình, kiến trúc nằm trong phạm vi GPMB dự án.

  Trong đó, huyện Đức Thọ đã thực hiện kiểm đếm tài sản, kiến trúc, cây cối của 26 hộ dân với diện tích 4.790m2; đất nông nghiệp 226 hộ, diện tích 17,73 ha và 3 ngôi mộ. Huyện Can Lộc kiểm đếm được 234 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, diện tích 114.245m2.

  Huyện Thạch Hà kiểm đếm được đất ở của 9 hộ, diện tích 2.532 m2; đất nông nghiệp của 374 hộ, diện tích 346.855m2. Huyện Cẩm Xuyên đã kiểm đếm đất ở được 115 hộ, diện tích 252.134m2; 2 nhà thờ 400m2 và 35 ngôi mộ; đất nông nghiệp đang triển khai thực hiện.

  Huyện Kỳ Anh kiểm đếm đất ở 1 hộ; đất nông nghiệp 38 hộ, diện tích 35.333m2; đất rừng của 10 hộ; 2 ngôi mộ. TX Kỳ Anh kiểm đếm đất ở được 14 hộ; đất nông nghiệp 35 hộ; đất rừng 80 hộ và 3 ngôi mộ.

  Văn Đức

  Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-tiep-nhan-84-3-102-44km-moc-thuc-dia-giai-phong-mat-bang-cao-toc-bac-nam/232378.htm