Hà Tĩnh: Sản lượng điện thương phẩm tăng 20% trong dịp Tết Nguyên đán

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng 20% so với thời điểm bình thường.

Ngành điện cử cán bộ, công nhân trực 24/24h xuyên tết nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Theo phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sản lượng tiêu thụ điện bình quân đạt gần 3 triệu kWh/ngày, tăng 20% so với những ngày bình thường. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt gần 96 triệu kWh.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp tết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án. Đặc biệt, ngành điện đã xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; cử cán bộ, công nhân trực 24/24h xuyên tết. Nhờ vậy, trong dịp tết vừa qua không có sự cố kỹ thuật đáng tiếc nào xảy ra, đảm bảo nguồn điện cho người dân vui tết, đón xuân.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo sản lượng điện thương phẩm trong dịp tết của Hà Tĩnh tăng 20% so với thời điểm bình thường.

Năm 2019, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.001,16 triệu kWh, tăng 9,16% so với 2018; tổn thất điện năng 7,6%, giảm 0,4% so với 2018.

Thu Phương