Hà Tĩnh nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân

Những ngày cuối năm 2022, bên cạnh tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đều nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Bắt đầu triển khai từ 10/11 đến hết ngày 27/12, 110/110 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Sở Thông tin và Truyền thông (thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh) tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông (thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh) tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Hương cho biết: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022, ngay từ đầu tháng 11/2022, Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch chi tiết về nội dung, các bước tiến hành kiểm điểm, cách thức đánh giá, xếp loại.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cùng tham dự các hội nghị kiểm điểm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo khối phân công, phụ trách. Nhờ vậy, quá trình kiểm điểm được thực hiện đúng quy trình, bài bản và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để tìm cách khắc phục”.

Tính đến ngày 21/12, 30/30 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Lộc Hà cũng đã hoàn thành các nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022.

Không chỉ vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà còn là 1 trong số 4 địa phương (cùng với Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc) được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh kiểm điểm toàn diện các nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, được sự gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy, Lộc Hà đi sâu kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn và việc giải quyết các vấn đề về lĩnh vực đất đai.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ: “Được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và dự kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy thấy rõ hơn trách nhiệm trên các lĩnh vực của địa phương, trong đó trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Những gợi ý, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy chính là “mệnh lệnh chính trị” để tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy khắc phục những hạn chế, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng toàn diện, xuyên suốt hơn trong năm 2023”.

Kiểm điểm cuối năm là dịp quan trọng để mỗi tập thể, cá nhân tự nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới (Ảnh minh họa).

Kiểm điểm cuối năm là dịp quan trọng để mỗi tập thể, cá nhân tự nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới (Ảnh minh họa).

Cùng với các địa phương, năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý tại 5 đơn vị sở gồm: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, TT&TT.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, khách quan, đảm bảo tính xây dựng của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc để lặp lại hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước.

Trước đó, triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022, ngày 3/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành công văn số 1364-CV/TU về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022 của Sở TN&MT có sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp từ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022 của Sở TN&MT có sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp từ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại, tập thể cấp ủy và các cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Có thể thấy, kiểm điểm cuối năm là dịp quan trọng để mỗi tập thể, cá nhân tự nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cũng như chỉ ra trách nhiệm liên quan, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua kiểm điểm để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

Theo kế hoạch, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tiến độ sau:

- Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/12/2022;

- Cấp trên cơ sở; đảng đoàn, ban cán sự đảng, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 26/12/2022;

- Cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 2/2023.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/ha-tinh-nghiem-tuc-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-tap-the-ca-nhan/242340.htm