Hà Tĩnh: Hỗ trợ giống cây trồng sau lũ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định dành hơn 8,9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cứu trợ lũ lụt do các tổ chức, cá nhân tài trợ để mua giống cây trồng hỗ trợ người dân vùng lũ khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2016.

Hà Tĩnh: Hỗ trợ giống cây trồng sau lũ - Ảnh 1

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là nông dân trong vùng bị lũ lụt có diện tích ngô, rau, khoai lang, cam chanh, bưởi Phúc Trạch bị thiệt hại và lượng giống trong nhà bị hư hỏng.

Cụ thể, hỗ trợ giống ngô cho 9 huyện, thành phố bị thiệt hại là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh; giống rau cho 13 huyện, thành phố, thị xã; dây giống khoai lang cho 7 huyện bị thiệt hại là Hương Khê, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, huyện Kỳ Anh; hỗ trợ giống cam chanh cho huyện Hương Khê, Vũ Quang và hỗ trợ giống bưởi Phúc Trạch cho huyện Hương Khê.

Thời gian hỗ trợ thực hiện 1 lần trong năm 2016, riêng cây ăn quả triển khai đến hết vụ xuân năm 2017; các đơn vị cung ứng giống ngô, rau, khoai lang phải đưa giống đến tay người sản xuất trước ngày 10/11/2016.