Hà Tĩnh: Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ

Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là di tích ghi nhận công lao to lớn của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, là nơi thành lập và sinh hoạt của chi bộ Đảng Đậu Liêu.

Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là di tích ghi nhận công lao to lớn của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, là nơi thành lập và sinh hoạt của chi bộ Đảng Đậu Liêu.

Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1992.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

Đai áo quan của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.

Mũ quan của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.

Các chi tiết tinh xảo trên mũ của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng 600 năm hiện đang được lưu giữ tại Di tích.

Duy Khương (TTXVN)