Hà Tĩnh đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ khắc phục thiệt hại

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã ký văn bản gửi Bộ NN-PTNT đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa xuân 2017.

Công văn nêu: “Để đảm bảo nguồn lương thực, ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại, kịp thời bổ cứu sản xuất trong thời gian tới, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh hại lúa trên diện rộng vụ xuân năm 2017 (trong đó xác định có thể xuất hiện các nòi, chủng mới của bệnh đạo ôn cổ bông); giúp đỡ các cơ quan chuyên môn của tỉnh định hướng sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là sản xuất hè thu năm 2017 và vụ xuân 2018; phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra, xem xét các chính sách, nguồn lực hỗ trợ tỉnh giúp đỡ nông dân bị thiệt hại, đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống cho người dân”.

Được biết, vụ xuân năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy 58.785ha lúa, nhưng bệnh đạo ôn cổ bông đã phát sinh gây hại hơn 10.636ha (thống kê đến ngày 15/5), trong đó hơn 5.000ha thiệt hại trên 70% năng suất; các giống nhiễm nặng, gồm: P6, Khang Dân 18, Khang Dân đột biến, Thiên ưu 8, nhóm X...

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ha-tinh-de-nghi-bo-nn-ptnt-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-post193834.html