Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 28.10, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, đánh giá công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở năm 2016. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao công tác này của LĐLĐ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn kiểm tra; cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Công an tỉnh. Phía LĐLĐ tỉnh có ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch cùng 10 đồng chí trong Hội đồng Phối hợp PBGDPL của LĐLĐ tỉnh.

Tại buổi làm việc, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã nghe báo cáo kết quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở trong CNVCLĐ toàn tỉnh năm 2016; kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Hội đồng phối hợp PBGDPL LĐLĐ tỉnh.

Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật - Ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua báo cáo và kiểm tra hồ sơ cho thấy: Dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội đồng phối hợp PBDGPL tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ toàn tỉnh được quan tâm, chú trọng và không ngừng đổi mới.

Năm 2016, đã có nhiều văn bản liên quan đến công tác tuyên truyên, PBGDPL trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ được ban hành; tổ chức tập huấn 20 lớp về pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, BHXH cho cán bộ công đoàn cơ sở và CNLĐ; 02 lớp tập huấn công tác chính sách pháp luật cho 225 cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về quy định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh mở 12 lớp tập huấn về công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy cho hơn 1.500 lượt CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh; 03 lớp tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá và 02 lớp cho cán bộ công đoàn nòng cốt, có 420 người tham dự; 02 buổi truyền thông và tư vấn pháp luật lưu động cho 500 CNLĐ tại LĐLĐ Thị xã Hồng Lĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật - Ảnh 3

Bà Lê Thị Hải Yến - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật của LĐLĐ Hà Tĩnh

Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ tháng 10.2015 đến hết tháng 9.2016, đã có trên 200 tin, bài, phóng sự liên quan đến nội dung tuyên truyền pháp luật do các cấp công đoàn toàn tỉnh phối hợp hoặc trực tiếp phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng (Website Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Website LĐLĐ tỉnh, cổng thông tin huyện, ngành…); Tư vấn cho 257 lượt người, trong đó đối tượng tư vấn đến trực tiếp tại Văn phòng tư vấn 30 lượt, tư vấn trực tiếp tại các lớp tập huấn hoặc tại cơ sở trên 50 lượt, số còn lại là tư vấn gián tiếp qua điện thoại…

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã có nhiều trao đổi nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL LĐLĐ tỉnh trong năm 2016; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn nhằm phát huy hiệu quả vai trò Hội đồng PBGDPL LĐLĐ tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ.

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của LĐLĐ tỉnh; đồng chí lưu ý cần bổ sung báo cáo thể hiện rõ, đầy đủ hơn những nội dung mà LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, triển khai tuy nhiên chưa được nêu đầy đủ trong báo cáo; cần có sự chỉ đạo quyết liệt gắn với công tác kiểm tra hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và chú trọng tuyên truyền đến đối tượng là người lao động và chủ sử dụng lao động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả phổ biến giáo dục pháp luật - Ảnh 4

Ông Bùi Đắc Thế - PGĐ Sở TT&TT Hà Tĩnh - kết luận tại buổi làm việc .

Ái Chi