Hà Tĩnh công bố dịch lở mồm long móng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định số 3464/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc ở địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Nghi Xuân.

Dịch bệnh LMLM bùng phát tại địa bàn từ ngày 30-8-2013. Đến nay, dịch đã xảy ra ở 33 xã thuộc 4 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà và Nghi Xuân làm hơn 700 con gia súc mắc bệnh. Đàn gia súc mắc bệnh trong đợt này là do vi rút LMLM mới type A gây ra lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã cung ứng 50.000 liều vaccine đa type, hơn 20.000 lít hóa chất cho các huyện có dịch để tổ chức tiêm phòng bao vây và tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

DƯƠNG QUANG