Hà Tĩnh: Chính quyền 'cố tình' chây ỳ đẩy doanh nghiệp phá sản

Báo Xây dựng nhận được đơn của Cty TNHH Trường Phú (Cty) về việc bồi thường Dự án đầu tư vùng nuôi tôm công nghiệp xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh do UBND tỉnh thu hồi của Cty để phục vụ cho Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng. Đến nay, sau hơn 6 năm bị thu hồi, không hiểu vì lý do gì việc bồi thường đến nay vẫn chưa được giải quyết, mặc dù phía Cty đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức kiểm đếm, xác định kết quả bồi thường. Liệu UBND thị xã Kỳ Anh có “cố tình” chây ỳ không xử lý hay “làm ngơ” để đẩy doanh nghiệp đến phá sản.

Hà Tĩnh: Chính quyền 'cố tình' chây ỳ đẩy doanh nghiệp phá sản - Ảnh 1

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng UBND Thị xã Kỳ Anh vẫn “phớt lờ”.

Thu hồi dự án kiểu “sống chết mặc bay”

Dự án đầu tư vùng nuôi tôm công nghiệp xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (nay là phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-NL2 ngày 17/5/2002 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3148/QĐ-NL2 ngày 26/12/2003 với quy mô diện tích 60ha, sản lượng bình quân 160 đến 180 tấn tôm/năm, tổng mức đầu tư 14,55 tỷ đồng trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 5,99 tỷ đồng, phần vốn còn lại 8,55 tỷ đồng do Chủ đầu tư là UBND huyện Kỳ Anh cùng với Cty TNHH Trường Phú huy động để thực hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 21/1/2009 UBND tỉnh có Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư Dự án từ UBND huyện Kỳ Anh sang cho Cty TNHH Trường Phú làm chủ đầu tư. Tại thời điểm chuyển giao tài sản hình thành sản từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư bàn giao cho Cty TNHH Trường Phú nhận nợ chỉ mới thực hiện được là 1,7 tỷ đồng (đầu tư đắp đất hạng mục tuyến đê bao ngoài), các hạng mục còn lại của dự án do Cty TNHH Trường Phú tự bỏ vốn hàng chục tỷ đồng để thi công hoàn thành.

Đến năm 2011, các hạng mục của dự án đã được Cty đầu tư cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng nuôi tôm thì UBND tỉnh có Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 về việc thu hồi đất để phục vụ cho quy hoạch khu kinh tế Vũng Áng, cũng theo Quyết định này UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan thống nhất phương án xử lý tài sản trên đất thu hồi xong trước ngày 30/4/2011.

Chấp hành chủ trương của tỉnh về việc thu hồi đất dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, Cty TNHH Trường Phú đã dừng mọi hoạt động đầu tư sản xuất chờ các cấp bồi thường để chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc bồi thường cho Cty sau khi có quyết định thu hồi các cấp có thẩm quyền được giao không thực hiện theo đúng quy định gây chậm trễ, trước tình hình trên ngày 26/12/2013 Cty TNHH Trường Phú đã có Văn bản kiến nghị về việc đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại tài sản trên đất bị thu hồi của Cty.

Sau khi có đơn kiến nghị của Cty, UBND tỉnh có Văn bản số 60/UBND-GT ngày 06/01/2014 về việc về việc giao các đơn vị liên quan xử lý kiến nghị của Cty TNHH Trường Phú, tại thời điểm này UBND huyện Kỳ Anh mới tiến hành kiểm đếm và áp giá báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan trước khi thẩm định, phê duyệt với giá trị bồi thường tính toán là 15,1 tỷ đồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì việc bồi thường cũng dừng lại và không có kết quả phê duyệt.

Hà Tĩnh: Chính quyền 'cố tình' chây ỳ đẩy doanh nghiệp phá sản - Ảnh 2

Đơn cầu cứu khẩn cấp của CTy về việc bồi thường Dự án đầu tư vùng nuôi tôm để phục vụ cho Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng.

Chính quyền “cố tình” chây ỳ hay “ngồi xổm” trên luật?

Việc bồi thường kéo dài tính đến nay đã gần 7 năm, mặc dù Cty TNHH Trường Phú đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền mong được giải quyết bồi thường, lần gần đây nhất là vào các ngày 09/12/2016, ngày 11/3/2017 Cty đã gửi đơn kiến nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị bồi thường Dự án đầu tư vùng nuôi tôm công nghiệp xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh.

Tháng 3/2017, sau cuộc tiếp dân thường kỳ tháng 3 UBND tỉnh có văn bản Thông báo số 95/TB-UBND ngày 20/3/2017 trong đó giao xử lý bồi thường dứt điểm cho Cty TNHH Trường Phú trong quý II/2017, cụ thể hơn là UBND tỉnh có Văn bản số 1612/UBND-GT ngày 21/3/2017 giao các cơ quan liên quan thực hiện việc bồi thường cho Cty TNHH Trường Phú xong trước ngày 25/5/2017. Thế nhưng, đến ngày 6/6/2017, UBND thị xã Kỳ Anh mới hoàn thiện phương án áp giá bồi thường báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến các Sở, Ban, Ngành trước khi phê duyệt, theo đó giá trị bồi thường theo UBND thị xã Kỳ Anh tính toán áp giá là 13,8 tỷ đồng.

Tưởng mọi việc đã được giải quyết, thế nhưng một lần nữa sự việc lại rơi vào “lãng quên” nên Cty lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị đề xuất được giải quyết đền bù theo quy định thì ngày 21/7/2017, tại cuộc tiếp dân để xử lý kiến nghị của Cty TNHH Trường Phú, sau khi nghe ý kiến của các Sở, Ban, Ngành liên quan đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc tiếp dân kết luận đồng ý cho UBND thị xã Kỳ Anh sử dụng kết quả kiểm đếm do Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh xác lập năm 2014 để tính toán áp giá bồi thường dứt điểm cho Cty TNHH Trường Phú, cụ thể hơn, trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có Văn bản số 54/TB-UBND ngày 27/7/2017 về việc Thông báo kết quả tiếp dân, Văn bản số 4800/UBND-GT ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/8/2017.

Tuy nhiên không rõ vì mục đích gì mà đến nay UBND thị xã Kỳ Anh vẫn không thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường cho Cty. Phải chăng UBND thị xã Kỳ Anh đang “cố tình” chây ỳ không chấp hành văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh hay đang “ngồi xổm” trên luật để kéo dài việc đền bù cho Cty Trường Phú.

Thiết nghĩ đối với một sự việc quá rõ ràng mà các cấp chính quyền vẫn không chịu xử lý để kéo dài gần 7 năm vô tình hay cố ý đẩy doanh nghiệp từ chỗ có hàng chục tỷ đồng đầu tư vào dự án chỉ mong phát triển sản xuất, nay lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Tuyết Mây – Phi Long