Hà Tĩnh chi 1.300 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sự cố Formosa

Hà Tĩnh đang đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho biết, đến nay đã tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được khoảng 1.300 tỷ đồng.

Hà Tĩnh chi 1.300 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sự cố Formosa - Ảnh 1

Sự cố Formosa khiến người dân bị thiệt hại.

Ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho biết, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tế tại địa phương, Hà Tĩnh đang đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Ông Lê Đức Nhân cho biết: “Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đang tích làm công tác chi trả do thiệt hại từ sự cố môi trường. Số còn lại rất ít thì hiện nay, các hội đồng thẩm định cấp huyện đang vào cuộc một cách rất quyết liệt để cố gắng chi trả theo tiến độ chỉ đạo của Chính phủ, tức là trước ngày 30/6”./.

Huy Nam/VOV-Trung tâm Tin