Hạ thủy tàu 53.000 tấn đóng cho đối tác Anh

    Gốc

    Sáng 15/11, Công ty đóng tàu Hạ Long đã hạ thủy tàu hàng HL05-White Diamond, con tàu thứ ba trong loạt 9 tàu trọng tải 53.000 tấn đóng mới theo hợp đồng với tập đoàn Graig của Anh.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223169/Default.aspx