Hà Tây: Tiến độ bán nhà ở theo Nghị định 61/CP trên địa bàn TP.Hà Đông chậm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thực hiện Nghị định số 61/CP của Chính phủ, TP.Hà Đông (Hà Tây) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trình tự...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/22/103747/4866