Hà Tây: Nhiều người điều khiển xe mô tô, không đội nón bảo hiểm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh về việc bắt buộc đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường giao thông, nhưng hiện nay ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tây đang diễn ra tình trạng người dân chạy xe mô tô ra đường nhưng không hề đội nón bảo hiểm.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/5/153211