Hạ tầng khu dân cư 'Vịt cỏ hồ sen' ở TP Hải Dương thiếu nhiều thứ

Hạ tầng khu dân cư bắc đường 52 m tại TP Hải Dương (thường được gọi là khu 'Vịt cỏ hồ sen') chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phía sau nhà của một số hộ dân trong khu dân cư "Vịt cỏ hồ sen", hệ thống thu gom nước thải chỉ được xây dựng theo từng đoạn

Phía sau nhà của một số hộ dân trong khu dân cư "Vịt cỏ hồ sen", hệ thống thu gom nước thải chỉ được xây dựng theo từng đoạn

Ở khu này, hệ thống thu gom nước thải chỉ được xây dựng theo từng đoạn, chưa kết nối đồng bộ giữa các hộ dân. Do vậy có hộ dân phải “cắm” thẳng đường ống thu nước thải xuống đất. Hệ thống nước sinh hoạt chưa được cấp đến sát nhà dân. Các hộ muốn dùng nước sạch phải đấu nối đường ống đến điểm cấp nước ở khu dân cư cũ giáp ranh.

Khu dân cư bắc đường 52 m này cũng chưa được bố trí thu gom rác tại nhà. Hằng ngày, người dân phải mang rác tập kết ở một số điểm trên đường Trường Chinh.

Do hệ thống nước sạch chưa được cấp tới chân tường nên nhiều hộ dân phải đấu nối đường ống nước sạch từ khu dân cư cũ giáp ranh, "chạy" qua đường như thế này

Do hệ thống nước sạch chưa được cấp tới chân tường nên nhiều hộ dân phải đấu nối đường ống nước sạch từ khu dân cư cũ giáp ranh, "chạy" qua đường như thế này

Liên hệ với Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương, được biết do hạ tầng khu dân cư nói trên chưa đủ điều kiện nên công ty này chưa thể tiếp nhận để vận hành cấp nước phục vụ người dân. Về vấn đề thu gom rác thải, trong hợp đồng dịch vụ công ích lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ký giữa Phòng Quản lý đô thị TP Hải Dương với Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương không có khối lượng thu gom tại khu dân cư bắc đường 52 m. Nói một cách đơn giản, khu dân cư này chưa được thu gom rác thải sinh hoạt.

Theo phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu thương mại – du lịch – văn hóa và đô thị mới phía tây TP Hải Dương tháng 12/2008 của UBND tỉnh, khu dân cư bắc đường 52 m nằm trong quy hoạch dự án này có tổng diện tích gần 13 ha, do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư.

ST (TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ha-tang-khu-dan-cu-vit-co-ho-sen-o-tp-hai-duong-thieu-nhieu-thu-385421.html