Hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại các đô thị lớn trong nước do hạ tầng giao thông hiện nay chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển.

Hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển - Ảnh 1