Hà Nội yêu cầu hãng xe công nghệ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động

    Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
    15 liên quanGốcHà Nội

    Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải công nghệ thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về hoạt động.

    ANTĐ

    Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-yeu-cau-hang-xe-cong-nghe-bao-cao-dinh-ky-ket-qua-hoat-dong-post517775.antd