Hà Nội yêu cầu 10 quận, huyện cung cấp tài liệu 'chuyến bay giải cứu'

Sở Y tế Hà Nội đã ký công văn khẩn đề nghị 10 quận, huyện cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ 'chuyến bay giải cứu'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-yeu-cau-10-quan-huyen-cung-cap-tai-lieu-chuyen-bay-giai-cuu-57573.htm